В търсене на щастието
Един търговец изпратил сина си да научи тайната на Щастието при
най-мъдрия от мъжете. Младежът вървял четирийсет дни през пустиня-
та, докато най-сетне стигнал до красив замък на върха на една планина.
Там живеел мъдрецът, когото той търсел.
Но вместо да срещне един свят човек, героят на нашата история се
озовал в някаква зала, в която царяло голямо оживление: непрекъснато
влизали и излизали търговци, по ъглите разговаряли много хора, а ма-
лък оркестър свирел нежни мелодии. Имало и богата трапеза, отрупана
с най-вкусните ястия от областта. Мъдрецът разговарял с всички тези
хора и се наложило младежът да чака два часа, докато дойде неговият
ред.


Мъдрецът внимателно изслушал целта на неговото посещение, но
му казал, че в момента не разполага с време, за да му обясни тайната на
щастието. Предложил на младежа да се поразходи из двореца и да се
върне при него след два часа.
„Ще те помоля обаче за една услуга - добавил Мъдрецът, подавай-
ки на момчето чаена лъжичка, в която капнал две капки олио. - Докато
вървиш, носи тази лъжица и внимавай да не разлееш олиото.“
Младежът започнал да се изкачва и да слиза по стълбите в двореца,
като не откъсвал очи от лъжичката. След два часа се върнал при
Мъдреца.
„И тъй, видя ли персийските килими, които са в трапезарията ми? -
попитал Мъдрецът. - Видя ли градината, която отне на Майстора на
градинарите цели десет години, докато я направи? Забеляза ли красиви-
те пергаменти в библиотеката ми?“
Засрамен, младежът признал, че нищо не е видял. През цялото вре-
ме внимавал да не разлее капките олио, които Мъдрецът му бил
поверил.
„Върни се тогава и се запознай с чудните неща, които са част от
моя свят - казал Мъдрецът. - Не можеш да се довериш на някого, ако не
познаваш дома му.“
Вече по-спокоен, младежът взел лъжичката и отново тръгнал да се
разхожда из двореца, като този път вниманието му било привлечено от
всички произведения на изкуството, които висели по стените и по
таваните. Видял градините, близките планини, крехките цветя, оценил
изтънчения вкус, с който било подбрано мястото на всяка една от тези
творби. Накрая се върнал при Мъдреца и му разказал подробно за всич-
ко, което бил видял.
„Но къде са двете капки олио, които ти бях поверил?“ - попитал
Мъдрецът.
Поглеждайки към лъжичката, младежът забелязал, че ги е разлял.
„Ето това е единственият съвет, който мога да ти дам - казал Мъд-
рецът на мъдреците. - Тайната на щастието се крие в това да се радваш
на чудесата на света, ала никога да не забравяш за двете капки олио в
лъжичката.“

Откъс от книгата: Алхимикът
 
Share Button
Всички права запазени. Това е лична страничка на писателя
Всичко написано в този сайт е авторско изкуство
Добре дошли в главната страничка на Българските писатели и поети.
Това е един сайт, една страничка, на един Български писател: -"Кирил Петров"

Рекламни
Рекламни
email: alaive@abv.bg
Дизайн: Кирил
Copyright © ЕТ- Кики . All rights reserved.              
Гласувайте за моя сайт в БГ чарт
Слушайте .: Трафик радио :..
Онлайн магазини - Cento.bg Каталог на сайтове и стати:"МарМаЛад"
-A-
-B-
book_info
-C-
Chapter
-D-
-E-
-F-
For_writer
-G-
-H-
-I-
Intellect
index
index
-J-
-K-
-L-
Legend_of_Narcissus_and_the_like
Literaty_quates
-M-
-N-
Notebook
Notes
-O-
-P-
Page1
Poet
Poetry
page2
page3
-Q-
-R-
Rime
-S-
stage_play
-T-
Tatiiana
The_Secret_ of_Happiness
-U-
-V-
-W-
-X-
-Y-
-Z-
Добре дошли в главната страничка на Българския писател...;
Това е един сайт, една страничка, на един Български писател: -"Кирил Петров"